Det første af 3 interessentmøder i Skærbækhus fandt sted i går aftes. Tusind tak til jer der mødte frem. Vi er rigtig glade for de spørgsmål I rejste. Det er dem, der i sidste ende gør, at vi kan få en god start på arbejdet.

Hvem beslutter hvad helhedsplanen skal omfatte?

Hvad gør vi ved modsatrettede interesser?

Der er flere dilemmaer for de lodsejere som ejer jord, som kan bliver berørt af helhedsplanen?

En overordnet vision for byens udvikling er god, men hvordan kommer vi frem til den?

Vi håber på lige så godt fremmøde fra foreninger, lodsejere og erhvervsejere på de to næste interessentmøder i Skærbækhus. Mandag d. 22/5 og torsdag den 25/5. Begge dage kl. 19:00-20:30

Og til alle borgere i Skærbæk – vi håber I kommer forbi vores bod på Skærbæk Havn lørdag kl. 10-15. Vi har brug for jeres tanker om Skærbæks udvikling.

 

Venlig hilsen Helhedsplanudvalget