Vi går et spændende år for Skærbæks fremtid i møde. Fremtiden kommer af sig selv, men det gør indholdet ikke, og her kan du gøre en forskel for Skærbæks udvikling ved at give dit besyv med.

Det kan du gøre på flere måder.

Ideportalen på kommunens hjemmeside er åben frem til 15. august. Her kan du give dine input til, hvordan du ønsker at se Skærbæk udvikler sig.

Har du mod på at bidrage mere til arbejdet, kan du tilmelde dig en arbejdsgruppe. På en workshop i Skærbækhus i september måned, vil et antal arbejdsgruppe blive sat i gang, så ideerne kan bearbejdes og i sidste ende omsættes til en samlet helhedsplan for Skærbæk.

Men vejen dertil vil ske med megen dialog, så vi forventer først planen er færdig om 1 års tid, og vi regner også med et borgermøde eller 2 i Skærbækhus undervejs.

Du er altid velkommen til at kontakte et medlem fra Helhedsplanudvalget hvis du har input til eller spørgsmål vedr. arbejdet med helhedsplanen.

Det er vigtigt for både Skærbæk Beboerforening og for Fredericia kommune at helhedsplanen bliver en plan som byen som helhed har været med til at skabe.

Derfor har vi organiseret os på følgende måde, hvor der er lagt vægt på at helhedsplanudvalget har en koordinerende rolle. I sidste ende indstiller Helhedsplanudvalget en plan til godkendelse hos Bosætnings- og Turismeudvalget.

Helhedsplanudvalget har udpeget fire særlige grupper, som vi vil sørge for tæt kontakt med under arbejdet

Udvalget består af:

Aksel Gruelund Sørensen* (formand)                                            ags@skfr.dk
Maria Kathrine Holt Povlsen (Fr. Kommune)                             maria.povlsen@fredericia.dk
Peter-Andreas Grønlund Simonsen (Fr. Kommune)                 andreas.simonsen@fredericia.dk
Morten Weeth                                                                                      morten.weeth@gmail.com
Peter Schelde                                                                                        schelde@comwell.com
Jonna Heebøll*                                                                                     heeboell@gmail.com
Thomas Molzen*                                                                                 thomies@hotmail.dk

*) medlemmer af Skærbæk beboerforenings bestyrelse

Den ene gruppe er borgerne i Skærbæk som vi vil holde orienteret via borgermøder, facebook, hjemmesiden og vores snak i byen.

Den anden gruppe er lodsejere som besidder jord i de områder, som helhedsplanen måske kommer til at berøre.

Den tredje gruppe er erhvervet i Skærbæk og den fjerde gruppe er foreninger/aktivitetetsgrupper som har rod i eller nær ved Skærbæk.

For gruppe 2, 3 og 4 holder vi særlige orienterings- og dialogmøder i august måned 18.8., 22.8. og 25.8. kl. 19.00  i Skærbækhus mhp. en god forventningsafstemning omkring det forestående arbejde, og den måde vi opretholder kontakten på.